Přístavba rodinného domu

lokalita: Švábenice, CZ

rok: 2011

typ: ve výstavbě

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek

adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz