Dostavba domu umění

lokalita: Ostrava, CZ

rok: 2008

typ: bakalářská práce

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek

vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč


Dostavba galerie reaguje na stávající objekt domu umění. Nechává se jím inspirovat, pokouší se jej ve větším měřítku rozvíjet a doplnit. Nechtěl jsem udělat objekt zcela identický se stávající budovou, ale za pomocí vhodné materiálové skladby i jednoduché formy navázat na odkaz architektů domu umění. Záměrně jsem použil dva jednoduché materiály beton a měď. Tyto by se měly vhodně doplňovat a působit spolu harmonicky. Zároveň s tím, bude postupem času budova získávat určitou patinu, která ji ještě více přiblíží stávající galerii. Myslím si, že galerie by neměla svým výrazem zastiňovat a předbíhat kvalitu sbírek. Měla by je naopak vhodným způsobem podtrhovat. Chtěl jsem vytvořit budovu, která bude interaktivně spolupracovat s kolemjdoucími lidmi. Například vystavením jednotlivých děl pod zastřešeným vstupním prostorem nebo umístěním soch po obvodu soklu. Pohyb v galerii by pro návštěvníka měl být zcela přirozený a nenamáhavý. Výstavní sály jsou řešeny jako variabilní prostor s příjemnou atmosférou, která není nijak agresivní. Dává možnost naplno vyniknout vystavovaným objektům.
adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz