Obytný komplex Luleč

lokalita: Luleč, CZ

rok: 2007

typ: studie

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek, Bc. Jiří Bužek


Luleč se nachází 20 minut autem od Brna, je zde fungující systém autobusové i vlakové dopravy. V obci je přírodní koupalište se sportovním areálem. Úkolem bylo zamyšlení se nad možností rozšíření obce logicky navazující na stávající zástavbu. Řešení nabízí alternativu ke stále častějším satelitním městečkům vznikajícím v okolí větších měst. Lokalita je dělena na dvě funkce: čistě obytnou funkci a funkci smíšenou, kombinující bydlení s výrobou. Snažili jsme se vytvořit vhodné místo pro rodinný život v prostředí zklidněných obytných ulic.
adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz