REMAX

lokalita: Vyškov, CZ

rok: 2012

typ: rekonstrukce

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek

ivestor: Para Real, s.r.o.

projekt: Luboš Müller

adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz