Školící středisko ll

lokalita: Ivanovice na Hané, CZ

rok: 2012

typ: realizace

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek

spolupráce: Ing. arch. Marek Bartoš

ivestor: Bioveta, a.s.

projekt: IDOP Olomouc

dodavatel stavby: PS Brno

náklady: cca 40 mil. Kč

adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz