Smuteční síň do Roudnice nad Labem

lokalita: Roudnice nad Labem, CZ

rok: 2010

typ: soutěž

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek, Ing. arch. Jiří Bužek


Výtvarný záměr
Je kladen důraz na prolínání okolní přírody do smuteční síně, jak okolní zelení tak atriem uvnitř stavby. Krajina se tak stává součástí stavby a zajištuje maximální interakci návštěvníků s okolní přírodou. Relaxace a možnosti úniku do přirody jsou důležité prvky, které umožňují pozůstalým vyrovnat se s těžkou chvílí. Stavba je řešena jako dvě desky letící nad terénem, svírajicí síň mezi sebou a umožnující volné naskládání provozů a přitom vytvoření potřebné intimity smuteční síně. Umístěním zázemí do podzemního podlaží slouží k odhmotnění horní stavby a její vzdušnosti. Nadzvednutí stavby, volný vodní prvek pod ní a zelené atrium, to jsou prvky propojení s přirodou. Dispozice tvořená z kruhových prvků, nabízí velkorysost prostorů, zároveň intimní zákoutí. Prosklená fasáda s velkým množstvím otevíracích prvků umožňuje snadný pohyb lidí do jejího okolí a stavba se tak stává jedním celkem s okolní přírodou.
Filozofie návrhu
bílá - barva naděje styx - vodní prvek embrio, vejce - nový život, převtělení kruhový tvar - koloběho života smíření se volné, přirozené šíření energie vstupní brána na onen svět

adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz