Staré Brno, Město místo továrny

lokalita: Brno, CZ

rok: 2010

typ: diplomová práce

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek

vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Františák Ph.D.


Živoucí urbální struktura území vytváří zajímavé okolí bohaté na proměny. Svojí různorodou skladbou se staví do kontrastu k běžně vznikajícím velkým monotónním projektům. Celkové řešení lokality vytváří parkové prostředí s minimální automobilovou dopravou. Užitím vhodných odstupových vzdáleností budov byly definovány přívětivé veřejné a poloveřejné prostory. Dostatečné rozestupy staveb byly také navrženy tak, aby byly splněny podmínky oslunění a osvětlení. Hlavní páteřní komunikace území je umístěna na jižní hraně pozemku. Z ní jsou napojeny pásy garáží, nacházející se v podzemních patrech domů. To ve výsledku definuje většinu vnitřních cest a chodníků v území  jako pěší s možnostní  pouze pohotovostního parkování, případně příjezdu hasičů, sanitky apod. V parkově pojednaných prostorech mezi domy jsou navržena místa posezení, s návazností na plochy veřejné zeleně. Důraz byl také kladen na pěšípohyb a snadnou orientaci v prostoru. Hlavním prvkem návrhu je tedy človek. Vhodným uspořádaním domů byly vytvořeny zajímavé prostory a pohledy. Celá lokalita je přijatelným způsobem začleněna do současné struktury města s návazností na okolní zástavbu.
adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz