Západočeská galerie

lokalita: Plzeň, CZ

rok: 2009

typ: soutěž

vypracoval: Ing. arch. Jan Hanousek, Ing. arch. Marek Bartoš


Objekt galerie je navržen jako solitérní budova koncipovaná pro vnímání ze všech čtyř stran. Vstupní jižní fasáda je však dominantní. Hlavní vstup do galerie je orientován směrem ke stávající budově Západočeské galerie a k prostoru Křižíkových sadů. Před vstupem do galerie je řešen krytý vstupní předprostor, který vznikl vybráním 1. nadzemního podlaží z kompaktní hmoty objektu. Jednoduchou hmotu stavby umocňuje fasáda navržená z vertikálních hliníkových lamel v bílé barvě. Tyto lamely překrývají ve své pootočené poloze prostor vyhlídkové terasy, jakožto i prostor pro parkování a průjezd nákladních vozidel v průběhu manipulací s uměleckými díly. Lamely jsou navrženy ve třech šířkách, které se nepravidelně střídají. Dispozičně je objekt rozdělen na dva základní celky pro veřejnost a personál. Toto členění se projevuje v každém nadzemním podlaží a umožňuje tak nerušený provoz obou dvou hlavních celků. Vzájemný kontakt návštěvníků a osob nacházejících se v objektu podporují skleněné interiérové příčky. Nejvýrazněji se tato myšlenka odrazila v  koncipování vzdělávacích prostorů – učebna a výtvarný ateliér jsou odděleny lehkými průhlednými příčkami od prostoru stálých expozic. Studovna je situována při jižní prosklené fasádě s kontaktem do vnějšího prostředí výstavnímy prostory. Pro komfort a momentální potřeby jednotlivých místností je možné tyto prosklené plochy stínit. Osvětlení interiérů je řešeno kombinací přirozeného světla s umělým - pomocí LED svítidel, která v průběhu svícení nezvyšují ve svém okolí teplotu. Světelné podmínky v objektu jsou nastavitelné a regulovatelné. Sál stálých expozic je kromě LED svítidel osvětlen v 3. a 4. nadzemním podlaží (v prostoru galerie otevřené přes dvě podlaží prostoru stálých expozic) štěrbinovými světlíky procházejícími na vyhlídkovou terasu v 5. nadzemním podlaží. Sál příležitostných výstav v 5. nadzemním podlaží je opět kromě svítidel osvětlen rozptýleným světlem přicházejícím přes střešní světlíky. Vstupní prosklení na terasu je stíněno otočnými lamelami. Pro kontakt s  vnějším okolím slouží přirozeně prosvětlený prostor v čele jižní prosklené fasády. Výstavní sály jsou navrženy jako přehledné otevřené prostory umožňující značnou prostorovou variabilitu. Jsou designovány pro výstavní účely, s čímž je spojená jejich materiálová, prostorová i barevná jednoduchost, tak aby nezasahovaly a nerušily vnímání vystavených sbírek či uměleckých děl.
adresa: Luleč 376, 683 03, Česká republika l tel.: +420 776 116 911 l mail: info@janhanousek.cz